เจองานที่ใช่ ได้ที่ JobThai

“ฝากประวัติ”

ให้บริษัทเจอประวัติของคุณ แม้ไม่ได้ส่งใบสมัครเพิ่มช่องทางและโอกาสให้บริษัทเห็นประวัติคุณ และติดต่อสัมภาษณ์
โดยไม่ต้องส่งใบสมัคร

“ฝากประวัติ”


ให้บริษัทเจอประวัติของคุณ แม้ไม่ได้ส่งใบสมัคร“My Jobs”

แสดงข้อมูลการใช้งานของคุณ 

แสดงประวัติการสมัครงาน


 

ดูงานที่บันทึกไว้ (Favorite Jobs)


 

แสดงบริษัทที่เข้ามาดูประวัติที่คุณฝากไว้

“My Jobs”


แสดงข้อมูลการใช้งานของคุณ“Jobs Update”

ส่งตรงข่าวสารเกี่ยวกับงานที่น่าสนใจไม่พลาดการอัปเดตงานใหม่ ๆ ตามสายงานที่คุณสนใจ
กับอีเมล Jobs Update

“Jobs Update”


ส่งตรงข่าวสารเกี่ยวกับงานที่น่าสนใจสมััครสมาชิกสำหรับผู้สมัครงาน
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ? เข้าสู่ระบบ