เจองานที่ใช่ ได้ที่ JobThai
“ฝากประวัติ” ให้บริษัทเจอประวัติของคุณ แม้ไม่ได้ส่งใบสมัคร

เพิ่มช่องทางและโอกาสให้บริษัทเห็นประวัติคุณ และติดต่อสัมภาษณ์
โดยไม่ต้องส่งใบสมัคร
“ฝากประวัติ”
ให้บริษัทเจอประวัติของคุณ แม้ไม่ได้ส่งใบสมัคร

“My Jobs” แสดงข้อมูลการใช้งานของคุณ

 แสดงประวัติการสมัครงาน
 ดูงานที่บันทึกไว้ (Favorite Jobs)
 แสดงบริษัทที่เข้ามาดูประวัติที่คุณฝากไว้
“My Jobs”
แสดงข้อมูลการใช้งานของคุณ

“Jobs Update” ส่งตรงข่าวสารเกี่ยวกับงานที่น่าสนใจ

ไม่พลาดการอัปเดตงานใหม่ ๆ ตามสายงานที่คุณสนใจ
กับอีเมล Jobs Update
“Jobs Update”
ส่งตรงข่าวสารเกี่ยวกับงานที่น่าสนใจ

สมััครสมาชิกสำหรับผู้สมัครงาน
การคลิกสมัครสมาชิกเป็นการยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ JobThai
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ? เข้าสู่ระบบ