เข้าถึง Candidate ได้มากกว่าใคร

Platform

ยอดนิยม

สำหรับคนหางาน 

เข้าถึงผู้ใช้งานสูงกว่า 150,000 คน/วัน


 

จำนวนเฉลี่ยใบสมัครสู่องค์กรทั้งหมดกว่า 1,000,000 ครั้ง/เดือน


 

จำนวนเฉลี่ยผู้สมัครงานถึงบริษัทกว่า 200,000 คน/เดือน

Platform

ยอดนิยม

สำหรับคนหางาน

ปรับเปลี่ยนประกาศได้

ไม่จำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเปลี่ยนตำแหน่งงาน และแก้ไขรายละเอียดงาน ได้ตลอดอายุสมาชิก

ปรับเปลี่ยนประกาศได้

ไม่จำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค้นประวัติ Candidate

ได้ง่าย ๆกว่า 1,750,000 คน ครอบคลุมถึง 140 สายอาชีพ ที่พร้อมจะร่วมงานกับคุณ

ค้นประวัติ Candidate

ได้ง่าย ๆ